Nieruchomości OSOWIEC


działki budowlane

na sprzedaż

 

tel. +48 519-159-502

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTYKUŁY RYNKU NIERUCHOMOŚCI

1. Własny dom: kupić czy wybudować? 

http://www.locumnet.pl/artykuly_rynku_nieruchomosci/wlasny-dom-kupic-czy-wybudowac.asp

 

2. Działki budowlane. Jak kupić działkę?

http://nieruchomosci.entiro.eu/dzialki-budowlane-jak-kupic-dzialke/

 

3. Sąsiad bliżej

http://prawo-nieruchomosci.krn.pl/Sasiad-blizej-3_2_7_1018.html

 

4. ROZPOCZYNASZ BUDOWĘ DOMU?

wytyczne Gminy Żabia-Wola:

PAMIĘTAJ!

Przed przystąpieniem do budowy planowanego budynku na działce budowlanej inwestor powinien przygotować formalnie i prawnie proces inwestycyjny, tj.:

 - wystąpić do Urzędu Gminy, pokój nr 8 o wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, w którym zostaną podaną warunki zabudowy;

- zlecić opracowanie mapy sytuacyjno-wysokościowej (geodecie) w skali 1:500 do celów lokalizacji budynku, w skali 1:1000 dla potrzeb mediów

- jeśli działka znajduje się przy drodze stanowiącej własność Gminy należy zlecić projektantowi sporządzenie projektu zjazdu i wystąpić z wnioskiem do UG, pokój nr 4, o wydanie zgody na zjazd z drogi gminnej, Wodociąg stanowi własność Gminy, wniosek należy złożyć do Urzędu Gminy – pokój nr 4, o wydanie zgody na zjazd z drogi gminnej;

- jeśli działka znajduje się przy istniejących mediach, należy wystąpić z wnioskiem do właścicieli mediów (wodociąg, gazociąg, energia elektryczna) o wydanie warunków przyłączenia. Wodociąg stanowi własność Gminy, wniosek należy złożyć do UG, pokój nr 4;

- w przypadku gdy działka znajduje się w terenie nieuzbrojonym Plan Zagospodarowania Przestrzennego dopuszcza jej zabudowę po uzyskaniu warunków dostawy energii elektrycznej;

 

Zaopatrzenie w wodę, ujęcie własne, zagospodarowanie ścieków – szambo szczelne:

- jeżeli działka nie znajduje się przy drodze stanowiącej własność publiczną (gmina, powiat), należy wystąpić do UG, pokój nr 4 z wnioskiem o wydanie Oświadczenia o dostępności drogi prywatnej do drogi publicznej;

- zlecić uprawnionemu projektantowi opracowanie projektu budowlanego:

- Projektu architektoniczno-budowlanego i projektu zagospodarowania działkioraz dokumentacji do wyłączenia gruntu z produkcji rolnej

- uzgodnić projekt zagospodarowania zgodnie z warunkami podanymi w wypisie z Planu Zagospodarowania Przestrzennego;

- wystąpić do Starostwa Powiatowego, ul. Kościuszki 30, Grodzisk Maz. o:

- Wydanie decyzji na wyłączenie gruntu z produkcji rolnej (nie dotyczy gospodarstwa rolnego)

- Pozwolenia na budowę (termin oczekiwania ok. 2 m-ce)

- po uzyskaniu ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę przed przestąpieniem do budowy należy zatrudnić Kierownika Budowy i zawiadomić na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem budowy Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Grodzisku Maz.